Ochrana osobních údajů

Dnem 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nová legislativa EU - tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé též jako GDPR (z anglického General Data Protection Regulation). Nová regulace má za úkol zvýšit a sjednotit ochranu osobních dat občanů Evropské unie. Oproti předchozí zákonné úpravě přináší GDPR více povinností a daleko přísnější postihy v případě nedodržení nařízení.

Poskytnuní osobních údajů

Každý vlastník (dle GDPR - subjekt údajů) je povinen z právního důvodu poskytnout v nezbytně nutném rozsahu svoje údaje k zpracování. Mezi osobní údaje patří: Jméno, Příjmení, titul,rodné jméno, datum narození a trvalé bydliště. Mezi další údaje patří číslo bankovního spojení k převodu přeplatku z ročního vyúčtování a kontaktní údaje (telefon a email). Změnu lze provést prostřednictvím pověřené osoby nebo na pobočce kanceláře.

Aktivně poskytované informace 

Některé části těchto stránek od Vás mohou vyžadovat informace proto, abychom Vás mohli kontaktovat (e-mailový a/nebo telefonní kontakt, jméno, případně název firmy). Budete informováni o tom, které informace jsou vyžadované a které jsou volitelné. 

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Pověřená osoba

Za společnost Jabloinvest spol. s r.o. je pověřenou osobou Michal Vele.  V případě dalších dotazů ohledně zpracovnání osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@jabloinvest.cz. Váš dotaz bude zodpovězen nejdéle do 30 dnů. Zašleme Vám údaje, které zpracováváme a proč.

Obchodní sdělení a newsletter

E-maily s obchodním sdělením a newsletteru o povinostech vlastníků bytů a SVJ vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě Vašeho souhlasu. Mezi obchodní sdělení spadá evidenční list, vyučtování služeb a ostatní účetní doklady. V případě neudělení souhlasu, bude možné pouze osobní předání v kanceláři Komenského 15a, Jablonec nad Nisou. 

Odhlášení ze zasílání

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.